Nová vrata…

Nová vrata u zámku

U zámku jsme instalovali nová (provizorní) vrata a plot, kterými byl uzavřen přístup na pozemky zámku z ulice Ing. Lízla a Hofmeisterova. Mrzí nás pokud jsme vás připravili o oblíbenou zkratku. Prostor byl uzavřen nejen z důvodu bezpečnosti, ale především kvůli stálým potížím s černou skládkou. V loňském roce bylo na vyčištění této části pozemku věnováno mnoho času a úsilí a díky práci dobrovolníků, sponzorů a Technických služeb města Rožmitál se odtud podařilo odvézt téměř veškerý navezený odpad. Bohužel se stále najdou tací, kteří si zámek pletou se sběrným dvorem. Ve sklepech bývalého pivovaru, ze kterých jsme vloni vynosili plný kontejner odpadků, se znovu objevil odpad v podobě starých pneumatik a jen díky bdělosti pana správce neskončila u zámku další hromada stavební suti.

Děkujeme všem sousedům za spolupráci a doufáme, že místo černé skládky budeme mít možnost postupně celý prostor kultivovat – vysadit stromy, keře a květiny.

Bude jóga!

Taky vám během zimy a následující karantény trochu zatuhly svaly? Tak se námi a hlavně s Ivou Ceradskou přijďte protáhnout. První letošní zámecká jóga bude v neděli 28. června od 10 hodin. Pokud nám bude počasí přát, tak se budeme protahovat na nádvoří. Pokud budou nebesa plakat, budeme uvnitř. Ať tak nebo tak, moc se na cvičení s Ivou, ale hlavně na vás, těšíme!

Přijela Aurora,…

…přišli rytíři a sešla se nás spousta! A bylo to moc fajn. Po zimní a hlavně koronavirové pauze se brány (no, uznáváme, že brána není úplně přesné označení stávající mříže s plachtou, ale na důstojnějším vchodu pracujeme) zámku opět otevřely a nádvoří, které dosud až na pokřik zámeckých poštolek a občasný úklidový pazvuk tiše spalo, ožilo čilým hovorem, smíchem a jazzem, co má řízný šmrnc, v podání Aurora JaSBandu.

Trochu jsme tančili, sledovali jsme naše dvorní rytíře, kteří přišli trénovat své souboje a taky jsme trochu ladili kondici – přes celou tu pauzu jsme trochu zapomněli, že schodů na věž je hodně. A protože jsme na ní minulou sobotu vylezli díky hojné účasti asi osmkrát, tak ty z nás, co se nebojí výšek, v neděli poměrně dost bolely nohy. Ale nikomu to nevadilo, protože i přesto, že se honily mraky a chvílema nám byla zima, tak to bylo skvělé odpoledne – v příjemné společnosti je prostě vždycky fajn. Díky, že jste přišli. A taky moc děkujeme za donesené domácí dobroty 🙂

Trochu jsme uklízeli…

…a zbytky skládky jsou fuč. Za tohle „odvátí“ ale nevděčíme větru nebo kouzelnému proutku. Na odklízení skládky a suti se v posledním roce podílelo mnoho lidí, ale největší zásluhu na tomto úklidu nesou Technické služby města Rožmitálu a firma Revital Bohemia. Bez jejich pomoci v podobě zapůjčení techniky a klíčových lidí a likvidace sutě bychom se neobešli. Konkrétně pak děkujeme Alešovi Haluskovi (Technické služby), Květě Fišerové a Ondřejovi Svobodovi (Revital Bohemia), Markovi Žákovi, Honzovi & Standovi Trávníčkovi a Josefovi Dammerovi. Všem patří obrovské poděkování.

Na dalším zvelebování bezprostředního okolí zámku budeme pracovat. A pokud se k nám budete chtít přidat, budeme moc rádi.

Už troubějí, už troubějí…

…na věži trubači! Obnovili jsme tradici vánočního troubení z věže. Tóny lesních rohů se linuly do podzámčí díky Podbrským trubačům a žákům Základní umělecké školy J. J. Ryby, kterým tímto ještě jednou moc děkujeme. Počasí sice moc vánoční nebylo, ale i přesto se nás v pošmourném posledním sobotním odpoledni před vánoci sešlo požehnaně. Kromě poslechu jsme si dali svařené víno na zahřátí, příjemně si popovídali a kdo měl náladu, mohl si pustit lodičku ze skořápky nebo ulovit dřevěného kapra.

Díky, že jste přišli a přejeme krásné prožití vánočních svátku a do nového roku vše jen dobré.

Jaká je dnes doba? Tekutá!

O tekuté době, o tom, co je úkolem myšlení, o tom, jak vypadá štěstí a o spoustě dalších věcí jsme si povídali s paní profesorkou Annou Hogenovou, filozofkou, zabývající se fenomenologií. Věnuje se tématům jako pohyb, pravda jako neskrytost, tělo a tělesnost a filozofii sportu.

V době předvánočního ruchu bylo příjemné se zastavit, zamyslet se, ztišit se. A to i přesto, že beseda s paní profesorkou byla velmi živá. Děkujeme paní profesorce za návštěvu a všem, kteří přišli.

Povídání proběhlo v rámci výstavy Jsme toho součástí, kterou připravila Občanská iniciativa Listopad při příležitosti oslav 17. listopadu.

Vítejte na webu spolku Rožmitálský zámek, z.s.

Co dělat během zimy, kdy dny jsou krátké, večery dlouhé a venku i na zámku poměrně nevlídně? No přece vymýšlet, co budeme dělat v nadcházejícím roce! A také tvořit webové stránky. A tak zatímco zámek spí zimním spánkem (i když pouze zdánlivě – uvnitř se přece jenom pracuje na vylepšeních), my budeme tyto stránky postupně doplňovat.