Na zámku strašilo

Bílá paní, bezhlavý rytíř, jezinky nebo i bába z mokřin. Nejen ti obsadili v sobotu 6. listopadu rožmitálský zámek a jeho okolí během akce Rožmitál plný strašidel.

Účast strašidel, dětí i rodičů byla obrovská a to nás všechny moc potěšilo.

Akce byla unikátní i díky spolupráci hned několika rožmitálských spolků – vedle skautů i Rožmitál Vespolek, Rosenthal z.s., Zámek Rožmitál pod Třemšínem a Rodinné centrum Třemšínek, z.s. za podpory Podbrdské muzeum.

Na zámku žijí „Neviditelní majitelé“

Eva Heyd vytvořila pro zámek site-specific instalaci s názvem Neviditelní majitelé.

Jedná se instalaci rozměrného objektu, zkonstruovaného z restaurovaných starých vyřazených okenních rámů pocházejících ze zámku. Dvě řady rámů jsou průchozí a tak se v nich můžete procházet a sledovat jednotilivé koláže uvnitř „oken“ s mírně holografickým efektem. Ty jsou záměrně koncipované na hraně reálu a abstrakce tak, aby podněcovali vaši fantazii. Záleží tak jen na vás, jak budete jednotlivý obraz vnímat a kterého „majitele“ v něm uvidíte.

Jednotlivé obrazové podklady pro tento objekt byly zaznamenány přímo v zámku – autorka fotografovala detaily oloupaných a opadaných vrstev omítky. Jedná se tak o ryze „zámecký“ objekt.

Vernisáž proběhla 16. října 2021 za hojné účasti návštěvníků, mimo jiné i radního pro kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje. Instalace ve 2. patře Gryspekovského paláce zůstavá trvale – těšit se z ní tak budou moci návštěvníci i v dalších sezónách.

Trvalá instalace vznikla s podporou Státního fondu kultury ČR.

Neviditelní majitelé

Nová vrata

Brána je vizitka domu…a i zámek se po několika desítkách let dočkal nových vrat. A navíc nadmíru krásných!

Vrata jsou z velké většiny úsilím Rožmitálských: návrh ve spolupráci s památkáři zpracoval Ing. arch. Jan Pešta, dřevo věnovala firma KAISER, s.r.o. a vyrobilo je TRUHLÁŘSTVÍ Petr Kaiser, s.r.o. Samotné výrobě se věnoval zkušený a šikovný truhlář Michal Kašpar. Kovářských prvků se ujal příbramský umělecký kovář Michael Šimek. Projekt též podpořila Nadace Občanského fóra v rámci programu Opomíjené památky.

Vrata byla v neděli 19. září slavnostně pokřtěna za účasti téměř všech svých autorů. Děkujeme všem!

Vajíčkový lov v Rožmitále

Už druhým rokem se těšíme, že uděláme v zámeckém parku vajíčkový lov pro děti. Zase se nám to letos nepovede – bez vajíčkového lovu ale zůstat nechceme a proto jsme pro vás připravili verzi přizpůsobenou současným nařízením.

Velikonoční zajíček schoval v širším okolí zámku (viz pravidla a mapka) 8 vajíček natištěných na papíře. U každého z nich je úkol. Malým dětem bude stačit vybarvit stejně očíslované vajíčko. Větší a velké děti odpoví na otázku u každého vajíčka a svou odpověď napíší do příslušného řádku křížovky.

Každé vajíčko má také dobrovolný úkol – může, ale nemusí se plnit. Když ho ale plnit budete, poproste váš doprovod, ať vás u toho vyfotí. Když nám pár fotek pošlete na emailovou adresu info@rozmitalskyzamek.cz, budeme moc rádi.

Kdo chce, může samozřejmě plnit všechny úkoly. Lovit můžou i hraví dospělí.

Hrací archy jsou ke stažení zde, v události na Facebooku, případně již vytištěné před zámkem u nástěnky. Na stejném místě také vyplněné hrací archy odezdejte. Nechte nám na sebe kontakt, abychom vás mohli kontaktovat s drobnou odměnou pro vaše dítě.

Tak hurá na lov kolem zámku. S sebou si vemte hrací arch, pastelky a tužku a nezapomeňte na dobrou náladu a chuť si hrát. Vajíčka můžete lovit od 28.3. do 4.4.

Nová vrata…

Nová vrata u zámku

U zámku jsme instalovali nová (provizorní) vrata a plot, kterými byl uzavřen přístup na pozemky zámku z ulice Ing. Lízla a Hofmeisterova. Mrzí nás pokud jsme vás připravili o oblíbenou zkratku. Prostor byl uzavřen nejen z důvodu bezpečnosti, ale především kvůli stálým potížím s černou skládkou. V loňském roce bylo na vyčištění této části pozemku věnováno mnoho času a úsilí a díky práci dobrovolníků, sponzorů a Technických služeb města Rožmitál se odtud podařilo odvézt téměř veškerý navezený odpad. Bohužel se stále najdou tací, kteří si zámek pletou se sběrným dvorem. Ve sklepech bývalého pivovaru, ze kterých jsme vloni vynosili plný kontejner odpadků, se znovu objevil odpad v podobě starých pneumatik a jen díky bdělosti pana správce neskončila u zámku další hromada stavební suti.

Děkujeme všem sousedům za spolupráci a doufáme, že místo černé skládky budeme mít možnost postupně celý prostor kultivovat – vysadit stromy, keře a květiny.

Bude jóga!

Taky vám během zimy a následující karantény trochu zatuhly svaly? Tak se námi a hlavně s Ivou Ceradskou přijďte protáhnout. První letošní zámecká jóga bude v neděli 28. června od 10 hodin. Pokud nám bude počasí přát, tak se budeme protahovat na nádvoří. Pokud budou nebesa plakat, budeme uvnitř. Ať tak nebo tak, moc se na cvičení s Ivou, ale hlavně na vás, těšíme!

Přijela Aurora,…

…přišli rytíři a sešla se nás spousta! A bylo to moc fajn. Po zimní a hlavně koronavirové pauze se brány (no, uznáváme, že brána není úplně přesné označení stávající mříže s plachtou, ale na důstojnějším vchodu pracujeme) zámku opět otevřely a nádvoří, které dosud až na pokřik zámeckých poštolek a občasný úklidový pazvuk tiše spalo, ožilo čilým hovorem, smíchem a jazzem, co má řízný šmrnc, v podání Aurora JaSBandu.

Trochu jsme tančili, sledovali jsme naše dvorní rytíře, kteří přišli trénovat své souboje a taky jsme trochu ladili kondici – přes celou tu pauzu jsme trochu zapomněli, že schodů na věž je hodně. A protože jsme na ní minulou sobotu vylezli díky hojné účasti asi osmkrát, tak ty z nás, co se nebojí výšek, v neděli poměrně dost bolely nohy. Ale nikomu to nevadilo, protože i přesto, že se honily mraky a chvílema nám byla zima, tak to bylo skvělé odpoledne – v příjemné společnosti je prostě vždycky fajn. Díky, že jste přišli. A taky moc děkujeme za donesené domácí dobroty 🙂

Trochu jsme uklízeli…

…a zbytky skládky jsou fuč. Za tohle „odvátí“ ale nevděčíme větru nebo kouzelnému proutku. Na odklízení skládky a suti se v posledním roce podílelo mnoho lidí, ale největší zásluhu na tomto úklidu nesou Technické služby města Rožmitálu a firma Revital Bohemia. Bez jejich pomoci v podobě zapůjčení techniky a klíčových lidí a likvidace sutě bychom se neobešli. Konkrétně pak děkujeme Alešovi Haluskovi (Technické služby), Květě Fišerové a Ondřejovi Svobodovi (Revital Bohemia), Markovi Žákovi, Honzovi & Standovi Trávníčkovi a Josefovi Dammerovi. Všem patří obrovské poděkování.

Na dalším zvelebování bezprostředního okolí zámku budeme pracovat. A pokud se k nám budete chtít přidat, budeme moc rádi.